Actief MVO-beleid

MVO

Euroment voert een actief MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Ons beleid is gericht op de integratie van duurzaamheid in al onze bedrijfsprocessen en producten. Wij zien erop toe dat onze activiteiten en werkprocessen zo min mogelijk impact hebben op de omgeving en het milieu.

Veiligheid voorop

Veiligheid en veiligheidsbewustzijn zijn geborgd door middel van een consequent veiligheidsbeleid. Onderdeel hiervan zijn onder meer (bijna-)incidentenregistratie, checklists, trainingen, structurele communicatie en themagerichte veiligheidscampagnes. Zo houdt Euroment het onderwerp Veiligheid top-of-mind bij medewerkers en mensen die werk in onze opdracht uitvoeren. Het motto daarbij is ‘zero accidents door zero tolerance’.

Duurzaam bouwen

Het belang van duurzaam bouwen neemt toe, naarmate grondstoffen schaarser worden en CO2-uitstoot in de bouw en bij de aanleg van infra moet worden gereduceerd. Met onze producten dragen wij bij aan de vermindering van deze problematiek en daarmee aan een positieve ‘carbon footprint’.

We waarborgen de continuïteit van onze bedrijfsvoering door als betrouwbare partner te werken aan duurzame relaties met medewerkers, klanten, leveranciers en omgeving.

Poederkoolvliegas en kalksteenmelen zijn duurzame oplossingen

Poederkoolvliegas komt vrij bij de productie van elektriciteit in kolengestookte elektriciteitscentrales in diverse Europese landen. De CO2-waarde (uitstoot) van onze poederkoolvliegassen is substantieel lager dan CEM I (Portland) cement en CEM III (Hoogoven).

De primaire grondstof kalksteenmeel is een natuurproduct dat in groeves wordt gewonnen. Het productieproces kost energie (winning, transport, breken en malen), maar er vindt geen verhitting plaats zoals bijvoorbeeld bij de productieprocessen van ongebluste kalk, kalkhydraat en cement. Bij de productie van kalksteenmelen ontstaan dan ook geen overmatige hoeveelheden CO2.

Bij de exploitatie van de groeves wordt een plan opgesteld voor de inrichting van de groeve als de winning van kalksteen is beëindigd. De meeste groeves worden dan natuurgebied. Vaak vestigen zich hier na het vertrek van mens en machine (weer) zeldzame planten en dieren.

BREEAM-certificaat

BREEAM is wereldwijd het belangrijkste en meest gebruikte keurmerk voor duurzaamheid van gebouwen. Het maakt duurzaamheid in de breedste zin van het woord inzichtelijk en meetbaar. Bouwmaterialen vormen daarbij een aparte, belangrijke categorie.

Euroment poederkoolvliegas en Betofill kalksteenmeel zijn milieubesparende bouwgrondstoffen die bijdragen aan een duurzaam milieu, een duurzaam gebouw en de duurzaamheid van de gebouwde omgeving.

Dit wordt onder meer bevestigd doordat meerdere gebouwen waarin de producten van Euroment zijn verwerkt het BREEAM-certificaat ‘Excellent’ hebben verworven.

Zo helpen wij onze opdrachtgevers en klanten om hun duurzaamheidambities te realiseren.