Attestbeton voor de wegenbouw en infra

Lastwagen

Attestbeton voor de wegenbouw en infra

Beton bestand tegen vorst- en dooizouten

 

Sinds jaar en dag wordt in Nederland bij het produceren van beton in milieuklasse XF4 (aantasting door vorst/dooiwisselingen) gebruik gemaakt van hoogoven-, portland- of portlandvliegascementen in combinatie met luchtbelvormers.

Verkregen KOMO-attest

Euroment is er, als onafhankelijke vliegasleverancier, echter in geslaagd om een KOMO-attest te verkrijgen voor de productie van beton binnen milieuklasse XF4 op basis van een Portlandcement met vliegas zonder luchtbelvormer. De betreffende betonsamenstellingen, die bij SGS-Intron uitvoerig zijn onderzocht, hebben de vereiste beproevingen met glans doorstaan en dat leidde voor Euroment tot een door BMC-KIWA uitgegeven attest.

Kansen binnen de infra

Reden tot het starten van de onderzoeken was de trend die Euroment opmerkte dat betonmortelleveranciers kansen zien binnen de infra voor duurzaam betonmortel met een uitstekende bestendigheid tegen vorst- en dooizouten.

K-factor 1 en positieve bijdrage carbon footprint

Het attestbeton, waarmee Euroment inspeelt op de ontwikkelingen in de markt, wordt als zeer vernieuwend beschouwd. De vliegas mag met een K-factor 1 worden gerekend. Toevoeging van poederkoolvliegas als bindmiddel verlaagt daarnaast de kosten en draagt bij aan een positieve carbon footprint ten opzichte van portlandcement.