Expertise en maatwerk

Bauarbeiter

Vulstof, zoals poederkoolvliegas en kalksteenmeel van Euroment, is een materiaal om bepaalde eigenschappen van beton te verbeteren of om speciale eigenschappen te realiseren.

Maatwerk bij het tegemoet komen aan klantwensen is voor ons de standaard.

Door onze uitgebreide expertise, knowhow en onze grondstoflaboratoria kunnen wij individuele concepten voor grote projecten en gewaarborgde individuele adviezen opstellen voor alle gewenste toepassingen van onze vulstoffen. Nauwgezette kwaliteitscontrole ligt aan de basis van deze service.

Landelijk en op internationaal niveau is Euroment vertegenwoordigd in de belangrijkste commissies en adviesraden en levert zo een bijdrage aan de besluitvorming ten aanzien van wet- en regelgeving.

Leverbetrouwbaarheid

Doordat onze producten afkomstig zijn van een groot aantal bronnen in binnen- en buitenland onderscheidt Euroment zich door grote leverbetrouwbaarheid. Door de optimale balans tussen vraag en aanbod zijn onze afnemers verzekerd van constante kwaliteit en beschikbaarheid van onze vulstoffen.

Dankzij eigen opslagsilo’s op diverse locaties en een zeer efficiënte logistieke organisatie garanderen wij snelle levering.

Zelfverdichtend beton (ZVB / SCC)

De specifieke eisen die bij zelfverdichtend beton (ZVB / SCC) aan vulstoffen worden gesteld, vragen om uitgebreide kennis en verwerkingsadvies. Ook op dit terrein is Euroment een betrouwbare partner. Euroment beschikt met haar poederkoolvliegassen en Betofill (kalksteenmeel) over unieke vulstoffen voor zelfverdichtend beton.

Attestbeton (geattesteerde combinatie)

Euroment is houder van een groot aantal attesten voor attestbeton. Dit is een combinatie van cement en poederkoolvliegas of kalksteenmeel waarbij de vulstof als cementvervanger in beton gerekend mag worden. Daarmee kunnen we flexibel voldoen aan alle klantwensen. Het werken met attestbeton heeft verschillende voordelen op technisch vlak, bespaart kosten en draagt bij aan een betere CO2-footprint.

K-factor

Poederkoolvliegas van Euroment heeft ook een bindmiddelfunctie. Dat betekent dat ons poederkoolvliegas bijdraagt aan de sterkteontwikkeling van beton. De bindmiddel-functie wordt uitgedrukt in de k-factor (=bindmiddelfactor). Door de k-factor heeft poederkoolvliegas als bindmiddel een gunstige invloed op de maximale water-bindmiddelfactor (wbf) en de minimale hoeveelheid cement. Toevoeging van poederkoolvliegas als bindmiddel verlaagt zo de kosten en draagt bij aan een positieve carbon footprint.