Gecertificeerde processen en vulstoffen

Meetbare kwaliteit en verifieerbare data zijn van essentieel belang bij het toepassen van bouwgrondstoffen.

Onze processen en onze vulstoffen zijn gecertificeerd volgens de daarop van toepassing zijnde systematiek. Ze voldoen ten minste aan alle geldende wet- en regelgeving.

Productcertificaten

Euroment beschikt voor haar producten naast de verplichte EG-conformiteitscertificaten over de nodige productcertificaten.

KOMO-productcertificaten voor de Nederlandse markt op basis van de nationale beoordelingsrichtlijn (BRL) 2505 ‘voor het KOMO-(attest met) productcertificaat voor poederkoolvliegas voor gebruik in mortel en beton’.

BENOR-certificaten voor de Belgische markt op basis van het toepassingsreglement (TRA) 451 ‘voor de BENOR-certificatie van vliegas voor beton door CRIC-OCCN’.

Ook de kalksteenmelen Betofill en Betofill Plus zijn gecertificeerd volgens de KOMO-systematiek. In dit geval op basis van BRL 1804 ‘betreffende het KOMO-productcertificaat voor steenmeel voor toepassing als vulstof in beton en mortel’.

Klik Opens internal link in current windowhier voor een overzicht en beschrijvingen van alle certificaten.

Systeemcertificatie

Euroment werkt met een ISO 9001:2008 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Ons milieumanagementsysteem is ISO 14001:2004.

Euroment werkt met een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem dat hoge eisen stelt aan procedures, middelen en mensen.

Op logistiek vlak is als aanvullende maatregel gesteld dat alle chauffeurs van Heemex en De Luyker het VCA-certificaat dienen te hebben. Zij conformeren zich aan de veiligheidsregels die op het terrein van de afnemers gelden, wanneer deze strenger zijn dan de eigen regels.