Attesten om tegemoet te komen aan klantwensen

Euroment is houder van een groot aantal attesten, waarmee op flexibele wijze kan worden tegemoetgekomen aan de wensen van klanten en aan de eisen die de markt stelt.

Als Euroment niet over een gewenst attest beschikt, kan in overleg met de klant worden besloten dit attest te behalen.

Dat gebeurt met een onderzoek door een Kiwa BMC- erkend laboratorium (SGS Intron) volgens de BRL 1802 ‘voor het KOMO-attest voor vulstof/cementbeton’. Dit onderzoek kan enkele maanden in beslag nemen.

Als een betoncentrale of een betonfabriek gebruik wenst te maken van een attest van Euroment, wordt conform de voorschriften van BRL 1802 een gebruikersovereenkomst met Euroment afgesloten. Euroment beschikt hiervoor over een standaard tekst.