Hoogwaardige vulstoffen voor de betonindustrie

Euroment is de oplossingsgerichte marktleider in de Benelux voor de levering van hoogwaardige en kosteneffectieve poederkoolvliegassen en kalksteenmelen voor de betonindustrie in de Benelux.

Euroment is een joint venture tussen Cementbouw en STEAG Power Minerals. Cementbouw is een van de grootste producenten van betonmortel in Nederland en richt zich daarnaast op de productie van en handel in primaire en secundaire grondstoffen voor de bouw. STEAG Power Minerals is Europees marktleider op het gebied van verwerking van reststoffen en bijproducten van kolengestookte elektriciteitscentrales.

Onze klanten kennen en waarderen ons vanwege onze leverbetrouwbaarheid, uitgebreide product- en marktkennis en klantgerichte organisatie.

Vulstof van Euroment

Euroment Producten

Vulstof, zoals poederkoolvliegas en kalksteenmeel van Euroment, is een materiaal om bepaalde eigenschappen van beton te verbeteren of om speciale eigenschappen te realiseren.

Maatwerk bij het tegemoet komen aan klantwensen is voor ons de standaard.

Door onze uitgebreide expertise, knowhow en onze grondstoflaboratoria kunnen wij individuele concepten voor grote projecten en gewaarborgde individuele adviezen opstellen voor alle gewenste toepassingen van onze vulstoffen. Nauwgezette kwaliteitscontrole ligt aan de basis van deze service.

MVO

MVO

Euroment voert een actief MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Ons beleid is gericht op de integratie van duurzaamheid in al onze bedrijfsprocessen en producten.

Wij zien erop toe dat onze activiteiten en werkprocessen zo min mogelijk impact hebben op de omgeving en het milieu.

Attestbeton

Attest

Euroment is houder van een groot aantal attesten met vliegas of kalksteenmeel, waarmee op flexibele wijze kan worden tegemoetgekomen aan de wensen van klanten en aan de eisen die de markt stelt.
 
Als Euroment niet over een gewenst attest beschikt, kan in overleg met de klant worden besloten dit attest te behalen.

Als een betoncentrale of een betonfabriek gebruik wenst te maken van een attest van Euroment, wordt conform de voorschriften van BRL 1802 een gebruikersovereenkomst met Euroment afgesloten.

 
 
naar boven   |    Stuur pagina   |    afdrukken